VERTO_logo-bez tła

Streamsoft Verto to system ERP, który umożliwia zarządzanie wieloma obszarami działalności firmy, takimi jak finanse, logistyka, produkcja czy sprzedaż. Jest to narzędzie kompleksowe, które integruje różne procesy zachodzące w firmie i ułatwia ich monitorowanie i kontrolowanie.

 

System Streamsoft Verto składa się z modułów, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb danej firmy. Moduły te obejmują takie obszary jak księgowość, magazyn, sprzedaż, zamówienia, produkcja, CRM (zarządzanie relacjami z klientami), HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) i wiele innych.

Najważniejsze funkcjonalności systemu to między innymi:

 

  1. Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją: umożliwia monitorowanie procesu sprzedaży, generowanie faktur i raportów, a także kontrolowanie stanów magazynowych.

  2. Zarządzanie produkcją: pozwala na kontrolowanie procesów produkcyjnych, planowanie produkcji i zarządzanie magazynami surowców oraz gotowych produktów.

  3. Zarządzanie zamówieniami: umożliwia przetwarzanie zamówień od klientów, śledzenie stanu zamówienia oraz zarządzanie dostawami.

  4. Zarządzanie finansami: pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrolowanie płatności, wypłat i rozliczeń.

  5. Zarządzanie kadrami: umożliwia zarządzanie kadrą pracowniczą, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy, obecności i nieobecności.

  6. Zarządzanie projektami: pozwala na zarządzanie projektami, monitorowanie postępów i wykorzystania zasobów, a także kontrolowanie kosztów.

  7. Analizowanie danych: umożliwia przetwarzanie i analizowanie danych, w tym generowanie raportów i wykresów.

  8. Automatyzacja procesów: pozwala na automatyzację procesów biznesowych, co pozwala na usprawnienie pracy firmy i zwiększenie jej efektywności.

Zadzwoń do nas

Umów bezpłatną prezentację systemu